เพลงพิเศษ

แพนเค้กปล่อยเพลงพิเศษ Save at home สร้างขวัญและกำลังใจคนไทย

แพนเค้กปล่อย เพลงพิเศษ ในช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและปัญหาระดับโลก
สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนประเทศไทยทุกคนจะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายของโรคระบาดครั้งนี้ไปได้

คง จำเป็นต้องร่วมมือ พร้อมใจกันปฏิบัติตามนโยบาย อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อระงับการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด19ให้ลดหน่อยลง

งานนี้หน่วยงานของกองทัพเรือ โดยสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ก็เลยมองเห็นจุดสำคัญ

ผลิต เพลงพิเศษ เพลง “Save at home” คว้าตัวพิธีกรพิเศษทัพเรือ ดาราหนังเรื่องราวดีอย่าง
แพนขนมเค้กเฉมนิจ จามิมือณ์” นำกลุ่มร้องเพลงพิเศษในคราวนี้ จากการแต่ง

คำขอรวมทั้งทำนองโดย นายสิบเอก ปรัชญา ธรรมโชติ” เรียบเรียงเสียงผสานโดย นายสิบเอก ทศพล สมรูปดี”
เพื่อสร้างขวัญและก็พลังใจให้ญาติพี่น้องคนไทย ที่กำลังตรึงเครียดและก็วิตกกังวลกับวิกฤตของโรคระบาดใหญ่ในคราวนี้

Leave a Comment